Ägare / Owner. Anneli Karlsson

* * * * *

Svarttik / Black female

* * * * *

Född / Born. 

* MERITS *

UTSTÄLLNING: 
BIM, BIR, BIS Valp
Ck Junkk, Stora Stock-12
SHOW: 

* PEDIGREE *

SEU(U)Ch SEVCh 
FLATTERHAFT STAINLESS STEEL

UTSTÄLLNING: Champion i Sverige, CACIB, flera BIM
Ingått flera BIS-vinnade Uppfödargrupper
JAKTPROV: 2 Nkl

Int NordUCh SVCh  
INKWELLS FINAL GUESS
JAKTPROV: 2 Ökl
VILTSPÅR: Champion
UTSTÄLLNING: 
Champion, flera BIR, BIS
BELSUD BLACK TAURUS
JAKTPROV: 2 Ukl
UTSTÄLLNING: 
3xCert, BIM, BIR, CACIB
SV-04 SEU(u)Ch 
INKWELLS GUESS MY NAME
JAKTPROV: 2 Nkl
UTSTÄLLNING:
 
Champion; Flera BIR, BIM,  CACIB
CLAANS SINGEL PEG
JAKTPROV: 2 Nkl
UTSTÄLLNING: Cert, Flera Ck:n
INKWELLS IN THE NAME OF THE LAW
JAKTPROV: 2 Nkl
UTSTÄLLNING: 3 Cert, BIR
CLAANS COOL CAT
JAKTPROV: 1Nkl
UTSTÄLLNING: Flera Ck

...

FLATTERHAFT HOT DOG

UTÄLLNING: 2xCert, flera Ck'n,
 Btkl paceringar

SUCh NUCh DkUCh 
FLATTERHAFT BLACK DOG
Jaktprov: 1 Ukl, 2 Ökl
Viltspår: Godkänd anlag
Utställning: Champion,Flera BIM. Flera BIS-Avelsgrupper, och har även ingått i BIS-Uppfödargrupper
SJCh NJCh SUCh DkUCh SLCh SBCh SVCh
INKWELLS LET I T BE
Jakt Champion i Sverige & Norge
Bruks Champion
Lydnads Champion
Viltspårs Champion
Utställnings Champion i Sverige & Danmark
SEVCh FLATTERHAFT CHINA GIRL
Utställning: Flera Ck
Jaktprov: 2x1 Ökl, provbäst
Viltspår: Champion, Hp
Innehar SKK.s Bruksavelspris
FLATTERHAFT STAR LIGHT
Viltspår: 1 Ökl
Utställning: Flera Ck med klassvinster, samt flera Bt-placeringarIngått i BIS-Avelsgrupper.
Int NordUCh SELCh KBHV-05 
ALMANZA SCENE STEALER
HUNTING TEST: 2x1 Ukl, 2x1 Ökl
OBIDIENCE:  Champion, 3x1 Elit
TRACKING: Godkänd i Anlagsklass
SHOW: Champion, 4xBOB, BOS, 2xCACIB, BIG-3, BIG-4, BIG-R SKK
SEVCh FLATTERHAFT FORMULA FOX
Jaktprov: 1 Nkl
Viltspår: Champion, Hp
Utställning: Cert, BIS-Jakt Skokloster SSRK, BIS-FRK.V, BIS-Avelsgrupper

__________________________________________________________________________________

 

 

Ägare / Owner. Anneli Karlsson

* * * * *

Svarttik / Black female

* * * * *

Född / Born. 

* MERITS *

UTSTÄLLNING: 
Flera Ck,
R-Cert
Cert
SHOW: 
R-CC
CC

* PEDIGREE *

SEU(u)Ch NOUCh 
TORPEDOS WOODO MAGIC

UTSTÄLLNING:
SVERIGE
3xCert, 3xBIR, BIM, 2xCACIB
DANMARK
Cert, 2xBIR, BIS-?
NORGE
Cert, CACIB, BIR, BIG-3
FRANKRIKE
Cert
ENGLAND
Cert, BIM Cruft's 2012
JAKTPROV 2 Nkl

MISS MALLORYS LOVE AFFAIR

Comics Catman Dooley

Miss Mallorys Flame Of Fire

Torpedos Fig Tree Bay

Lustans Ambitious Bird Collector

Torpedos Free To Love

FLATTERHAFT SIMPLY THE BEST

JAKTPROV: 
2x1 Nkl, bästa Nkl av 18 st
Har varit med på ett flertal fasanjakter på Skånes gods, tagit runners, skammat och döda fåglar utan några problem
UTSTÄLLNING: 
Cert, BIR, BIS-SSRK
Hon har Ingått i flera BIS-Avel och Uppfödargrupper

SUCh NUCh DkUCh
FLATTERHAFT BLACK DOG

JAKTPROV: 1 Ukl, 2 Ökl
VILTSPÅR: Godkänd i Anlagskalss
UTSTÄLLNING:
Champion, Sverige, Danmark, Norge. Flera BIM
ÖVRIGT: 
Flera BIS-Avel och Uppfödargrupper

SJCh NJCh SBCh SLCh SVCh SUCh DkUCh INKWELLS LET IT BE

JAKTPROV: 
Champion i Sverige & Norge
LYDNAD: Champion
BRUKS: Champion
VILTSPÅR: Champion
UTSTÄLLNING:  
Champion i Sverige & Danmark

SVCh FLATTERHAFT CHINA GIRL

JAKTPROV: 1 Ukl, 2x1 Ökl, provbäst
UTSTÄLLNING: Flera Ck
ÖVRIGT; 
SKK.s Bruks Avelspris

SVCh FLATTERHAFT FORMULA FOX

JAKTPROV: 1 Nkl
VILTSPÅR: Champion
UTSTÄLLNING:  
Cert, BIS_jakt; BIS-Flatshow
ÖVRIGT: BIS-Avelsgrupper

FLATTERHAFT CINNAMON

UTSTÄLLNING: 1 Ökl

SVCh FLATTERHAFT CRAWLING CRAB

JAKTPROV: 
2x1 Ukl
2x1 Ökl, provbäst
2x1 Ekl, Provbäst
Gödkänt praktisk jaktprov
VILTSPÅR: Champion, Hp
UTSTÄLLNING: Flera Ck, R-CACIB
ÖVRIGT:
Ingått i flera BIS-Uppfödargrupper

 

__________________________________________________________________________________